Danmark: Datatilsynet utreder Medicals Nordics användning av WhatsApp för Coronavirus-relaterad kommunikation

I söndags publicerade B.T. en artikel om att anställda på företaget Medical Nordic, som utför snabbtester för COVID-19, fått i uppdrag att använda en WhatsApp-grupp för att hantera information om de medborgare som testat positivt.

Datatilsynet har med anledning av detta inlett en utredning där myndigheten bland annat tittar på ett antal frågor som vem som är personuppgiftsansvarig, om det har skett en överföring av personuppgifter och om det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats för personuppgiftsbehandlingen.

Enligt Datatilsynet är information om medborgarnas hälsa känsliga personuppgifter där det krävs en högre skyddsnivå. När medborgare testas för COVID-19 ska information om resultaten behandlas konfidentiellt och endast delas med relevanta parterna. Datatilsynets utredning ska visa om så är fallet med Medical Nordics personuppgiftsbehandling.

Medical Nordic meddelade kort efter B.T.:s artikel att användningen av WhatsApp kommer att upphöra.

På grundval av de uppgifter som lämnats under ärendets handläggning har Datatilsynet ett antal alternativ, bland annat att uttrycka kritik, utfärda förbud och förelägganden och rekommendera böter.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på danska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.