Danmark: Datatilsynet uppdaterar vägledning för dataskydd i anställningsförhållanden

Datatilsynet har uppdaterat myndighetens vägledning om dataskyddsregler som är särskilt relevanta i samband med anställningsförhållanden. Vägledningen tar bland annat upp regler om lagring, överföring och radering av personuppgifter, anställdas och sökandes rättigheter till lediga tjänster samt kontroll av anställda.

Översynen av vägledningen har delvis gjorts på grundval av diskussioner med företrädare för arbetsmarknadens parter om fackliga företrädares användning av arbetsgivarens IT-utrustning. Därutöver har vägledningen uppdaterats mot bakgrund av den ändrade praxisen för tillsyn enligt artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Datatilsynet har också gjort justeringar i ett antal avsnitt om till exempel de arbetssökandes och de anställdas rättigheter och om kontroll av anställda. Detta har i första hand skett mot bakgrund av de ärenden som Datatilsynet behandlat sedan vägledningen först publicerades. Datatilsynet räknar med att inleda en ytterligare översyn av vägledningen i slutet av 2021.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.