Danmark: Datatilsynet uppdaterar vägledning för dataskydd i anställningsförhållanden

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har uppdaterat myndighetens vägledning om dataskyddsregler som är särskilt relevanta i samband med anställningsförhållanden. Vägledningen tar bland annat upp regler om lagring, överföring och radering av personuppgifter, anställdas och sökandes rättigheter till lediga tjänster samt kontroll av anställda.

Översynen av vägledningen har delvis gjorts på grundval av diskussioner med företrädare för arbetsmarknadens parter om fackliga företrädares användning av arbetsgivarens IT-utrustning. Därutöver har vägledningen uppdaterats mot bakgrund av den ändrade praxisen för tillsyn enligt artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Datatilsynet har också gjort justeringar i ett antal avsnitt om till exempel de arbetssökandes och de anställdas rättigheter och om kontroll av anställda. Detta har i första hand skett mot bakgrund av de ärenden som Datatilsynet behandlat sedan vägledningen först publicerades. Datatilsynet räknar med att inleda en ytterligare översyn av vägledningen i slutet av 2021.

Du kan läsa pressmeddelandet här och vägledningen här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.