Danmark: Datatilsynet uppdaterar vägledning för dataskydd i anställningsförhållanden

Datatilsynet har uppdaterat myndighetens vägledning om dataskyddsregler som är särskilt relevanta i samband med anställningsförhållanden. Vägledningen tar bland annat upp regler om lagring, överföring och radering av personuppgifter, anställdas och sökandes rättigheter till lediga tjänster samt kontroll av anställda.

Översynen av vägledningen har delvis gjorts på grundval av diskussioner med företrädare för arbetsmarknadens parter om fackliga företrädares användning av arbetsgivarens IT-utrustning. Därutöver har vägledningen uppdaterats mot bakgrund av den ändrade praxisen för tillsyn enligt artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Datatilsynet har också gjort justeringar i ett antal avsnitt om till exempel de arbetssökandes och de anställdas rättigheter och om kontroll av anställda. Detta har i första hand skett mot bakgrund av de ärenden som Datatilsynet behandlat sedan vägledningen först publicerades. Datatilsynet räknar med att inleda en ytterligare översyn av vägledningen i slutet av 2021.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.