Frankrike: Carrefour France bötfälls med 2,25 miljoner euro för brott mot GDPR

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt Carrefour France med 2,25 miljoner euro för brott mot bland annat dataskyddsförordningen (”GDPR”) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Carrefour France bland annat inte respekterat principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) i GDPR genom att företaget sparat uppgifter om mer än 28 miljoner kunder inom ramen för sitt kundlojalitetsprogram, samt uppgifter om 750 000 användare som besökt webbplatsen carrefour.fr. I båda fallen hade Carrefour France sparat uppgifterna om de inaktiva kunderna i mer än 5-10 års tid efter insamlingen, något som CNIL inte ansåg vara nödvändigt.

Carrefour France hade enligt CNIL inte heller handlat i enlighet med sina skyldigheter att underlätta utövandet av den registrerades rättigheter genom att företaget i alltför hög grad krävt att den registrerade bevisar sin identitet för att utöva sina rättigheter. Carrefour France hade inte heller följt de tidsfrister som anges i artikel 12 i GDPR för svara på den registrerades rättigheter.

Därutöver ansåg CNIL att informationen som Carrefour France lämnat till användare på webbplatsen carrefour.fr och de personer som velat gå med i lojalitetsprogrammet varken var lättillgänglig eller lättförståelig, vilket bryter mot artikel 13 i GDPR om rätten att informeras. CNIL ansåg också att informationen om företagets överföring av personuppgifter till tredjeländer och om varaktigheten för lagring av personuppgifterna var ofullständig.

Slutligen ansåg CNIL att Carrefour France automatiskt placerat cookies på användarnas enheter när de besökt webbplatsen utan att först ha fått användarnas samtycke, vilket strider mot reglerna i e-Privacy-direktivet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på franska.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.