Frankrike: Carrefour France bötfälls med 2,25 miljoner euro för brott mot GDPR

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har bötfällt Carrefour France med 2,25 miljoner euro för brott mot bland annat dataskyddsförordningen (”GDPR”) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Carrefour France bland annat inte respekterat principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) i GDPR genom att företaget sparat uppgifter om mer än 28 miljoner kunder inom ramen för sitt kundlojalitetsprogram, samt uppgifter om 750 000 användare som besökt webbplatsen carrefour.fr. I båda fallen hade Carrefour France sparat uppgifterna om de inaktiva kunderna i mer än 5-10 års tid efter insamlingen, något som CNIL inte ansåg vara nödvändigt.

Carrefour France hade enligt CNIL inte heller handlat i enlighet med sina skyldigheter att underlätta utövandet av den registrerades rättigheter genom att företaget i alltför hög grad krävt att den registrerade bevisar sin identitet för att utöva sina rättigheter. Carrefour France hade inte heller följt de tidsfrister som anges i artikel 12 i GDPR för svara på den registrerades rättigheter.

Därutöver ansåg CNIL att informationen som Carrefour France lämnat till användare på webbplatsen carrefour.fr och de personer som velat gå med i lojalitetsprogrammet varken var lättillgänglig eller lättförståelig, vilket bryter mot artikel 13 i GDPR om rätten att informeras. CNIL ansåg också att informationen om företagets överföring av personuppgifter till tredjeländer och om varaktigheten för lagring av personuppgifterna var ofullständig.

Slutligen ansåg CNIL att Carrefour France automatiskt placerat cookies på användarnas enheter när de besökt webbplatsen utan att först ha fått användarnas samtycke, vilket strider mot reglerna i e-Privacy-direktivet.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 250 000 euro

Mottagare: Carrefour France

Beslutsnummer: SAN-2020-008

Beslutsdatum: 2020-11-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.