Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet undersöker Facebook-grupp för präster

Datatilsynet har i samband med artikeln “Präster delar konfidentiella uppgifter om medborgares död, sjukdom och självmord på Facebook”, som publicerades på tv2.dk den 18 september 2022, fått kännedom om att flera präster tycks dela med sig av berättelser från vardagen i en form där det är möjligt att identifiera de personer som berättelserna gäller. Eftersom Kirkeministeriet för kyrkliga frågor är prästernas arbetsgivare har Datatilsynet bett Kirkeministeriet att kommentera de fakta som nämns i artikeln.

Enligt Datatilsynet ser myndigheten mycket allvarligt på de omständigheter som TV2 beskriver i artikeln och har därför inlett en utredning i frågan. När man hanterar information om medborgare är det enligt Datatilsynet viktigt att man gör det i enlighet med dataskyddsreglerna. Informationen är också enligt Datatilsynet känslig, vilket gör det särskilt viktigt att garantera sekretess.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.