Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om rollfördelning i forskningsprojekt

Det kan vara många parter inblandade i forskningsprojekt, och flera olika roller enligt dataskyddslagstiftningen. Datatilsynet har publicerat en vägledning som belyser rollfördelningen i de vanligaste situationerna genom ett antal exempel.

Förra året inrättade Datatilsynet en särskild kommitté med fokus på behandling av personuppgifter i samband med forskning. Baserat på input från intressenter i den särskilda kommittén har Datatilsynet nu utarbetat en vägledning om rollfördelningen enligt dataskyddslagstiftningen i ett forskningssammanhang. Målgruppen för vägledningen är framför allt forskare och andra som arbetar med dataskydd i forskning.

Guiden består huvudsakligen av ett stort antal exempel på olika konstruktioner av personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och gemensamt personuppgiftsansvariga som kan uppkomma i praktiken. Dessutom innehåller guiden en översikt över de element som bör betonas vid bedömningen av den dataskyddsroll som du eller andra parter har i samband med forskning.

Mer information:

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.