Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om inspelning av telefonsamtal

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tagit fram en vägledning om vad personuppgiftsansvariga ska tänka på om de vill spela in inkommande och utgående telefonsamtal med intressenter såsom kunder med flera.

Enligt Datatilsynet kan syftet med inspelning av telefonsamtal vara många. Den personuppgiftsansvarige kan ha en önskan av att dokumentera vad som hänt och vad som sagts under samtalet, inklusive eventuella avtal som ingåtts, eller så kan det finnas en önskan om att utbilda sina medarbetare. Oavsett syftet måste sådana inspelningar göras i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet planerar även ytterligare vägledningar om inspelning av andra typer av konversationer, inklusive exempelvis inspelning av möten på Zoom, Skype, Teams osv.

Du kan läsa pressmeddelandet här och vägledningen här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.