Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om inspelning av telefonsamtal

Datatilsynet har tagit fram en vägledning om vad personuppgiftsansvariga ska tänka på om de vill spela in inkommande och utgående telefonsamtal med intressenter såsom kunder med flera.

Enligt Datatilsynet kan syftet med inspelning av telefonsamtal vara många. Den personuppgiftsansvarige kan ha en önskan av att dokumentera vad som hänt och vad som sagts under samtalet, inklusive eventuella avtal som ingåtts, eller så kan det finnas en önskan om att utbilda sina medarbetare. Oavsett syftet måste sådana inspelningar göras i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet planerar även ytterligare vägledningar om inspelning av andra typer av konversationer, inklusive exempelvis inspelning av möten på Zoom, Skype, Teams osv.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.