Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om inspelning av telefonsamtal

Datatilsynet har tagit fram en vägledning om vad personuppgiftsansvariga ska tänka på om de vill spela in inkommande och utgående telefonsamtal med intressenter såsom kunder med flera.

Enligt Datatilsynet kan syftet med inspelning av telefonsamtal vara många. Den personuppgiftsansvarige kan ha en önskan av att dokumentera vad som hänt och vad som sagts under samtalet, inklusive eventuella avtal som ingåtts, eller så kan det finnas en önskan om att utbilda sina medarbetare. Oavsett syftet måste sådana inspelningar göras i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet planerar även ytterligare vägledningar om inspelning av andra typer av konversationer, inklusive exempelvis inspelning av möten på Zoom, Skype, Teams osv.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.