Danmark: Datatilsynet inleder samråd avseende vägledning om marknadsföring

Datatilsynet uppmuntrar alla aktörer med intresse för marknadsföring att lämna in förslag på ämnen och frågor som kan påverkas av de kommande riktlinjerna.

Enligt Datatilsynet är behandling av personuppgifter en nyckelfaktor i marknadsföring, där uppgifter bland annat samlas in till förmån för statistisk, insikter och inriktning på marknadsföringsinsatser. Syftet med riktlinjerna är enligt myndigheten att skapa en översikt över gällande dataskyddsregler för de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter vid marknadsföring.

Enligt Datatilsynet kommer vägledningen innehålla:

  • Grund för behandling, inklusive samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR och intresseavvägning reglerar artikel 6.1 (f) GDPR.
  • Lagring av personuppgifter, inklusive uppgifter för dokumentation.
  • Rättigheterna, inklusive rätten till tillgång, rätten till radering och rätten att invända mot en behandling.
  • Profilering.

Kommentarer ska skickas till Datatilsynet senast den 15 augusti 2021.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.