Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet inleder samråd avseende vägledning om marknadsföring

Datatilsynet uppmuntrar alla aktörer med intresse för marknadsföring att lämna in förslag på ämnen och frågor som kan påverkas av de kommande riktlinjerna.

Enligt Datatilsynet är behandling av personuppgifter en nyckelfaktor i marknadsföring, där uppgifter bland annat samlas in till förmån för statistisk, insikter och inriktning på marknadsföringsinsatser. Syftet med riktlinjerna är enligt myndigheten att skapa en översikt över gällande dataskyddsregler för de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter vid marknadsföring.

Enligt Datatilsynet kommer vägledningen innehålla:

  • Grund för behandling, inklusive samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR och intresseavvägning reglerar artikel 6.1 (f) GDPR.
  • Lagring av personuppgifter, inklusive uppgifter för dokumentation.
  • Rättigheterna, inklusive rätten till tillgång, rätten till radering och rätten att invända mot en behandling.
  • Profilering.

Kommentarer ska skickas till Datatilsynet senast den 15 augusti 2021.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.