Danmark: Datatilsynet godkänner Velliv, Pension & Livsforsikrings svar på begäran om rätten till tillgång

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat ett beslut om att försäkringsbolaget Velliv, Pension & Livsforsikring A/S svarat korrekt på en registrerads begäran om rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad klagat på att Velliv, Pension & Livsforsikring inte angett namnet på den medicinska konsult som gjort en medicinsk bedömning av ett klagomål som den registrerade gjort vid utlämnandet av dennes personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR. Datatilsynet ansåg dock inte att Velliv, Pension & Livsforsikring agerat i strid med GDPR då namnet på den medicinska konsulten inte utgjorde personlig information om den registrerade.

Därutöver nekade Datatilsynet ytterligare begäran om tillgång till personuppgifter från den registrerade som avsåg Velliv, Pension & Livsforsikrings interna arbetsdokument avseende en kommande rättegång, eftersom sådana handlingar inte utgär uppgifter som omfattas av den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR.

Du kan ta del av Datatilsynets pressmeddelande här och beslutet här, båda bara tillgängliga på danska.

Vill du lära dig mer om GDPR, dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.