Danmark: Datatilsynet godkänner Velliv, Pension & Livsforsikrings svar på begäran om rätten till tillgång

Datatilsynet har fattat ett beslut om att försäkringsbolaget Velliv, Pension & Livsforsikring A/S svarat korrekt på en registrerads begäran om rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad klagat på att Velliv, Pension & Livsforsikring inte angett namnet på den medicinska konsult som gjort en medicinsk bedömning av ett klagomål som den registrerade gjort vid utlämnandet av dennes personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR. Datatilsynet ansåg dock inte att Velliv, Pension & Livsforsikring agerat i strid med GDPR då namnet på den medicinska konsulten inte utgjorde personlig information om den registrerade.

Därutöver nekade Datatilsynet ytterligare begäran om tillgång till personuppgifter från den registrerade som avsåg Velliv, Pension & Livsforsikrings interna arbetsdokument avseende en kommande rättegång, eftersom sådana handlingar inte utgär uppgifter som omfattas av den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 15  GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Velliv, Pension & Livsforsikring A/S

Beslutsnummer: 2020-31-2757

Beslutsdatum: 2020-08-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.