Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet fattar beslut om försäkringsbolagets rätt till tillgång

Datatilsynet har beslutat att ett försäkringsbolag inte haft rätt att vägra en tidigare kund inblick i övervakningsmaterial med hänvisning till att kunden skulle använda materialet i samband med en eventuell stämning mot försäkringsbolaget. Beslutet fattades efter att en advokatbyrå på uppdrag av en medborgare begärt tillgång till information om medborgaren som ett försäkringsbolag samlat in i samband med övervakning av medborgaren i fråga.

Enligt Datatilsynet ville försäkringsbolaget inte lämna över övervakningsmaterial bestående av observationsrapporter, bilder och videor, eftersom det fanns viktiga överväganden för att försäkringsbolagets egna intressen i att kunna försvara sig mot en eventuell efterföljande rättegång.

Datatilsynet ansåg att försäkringsbolaget i det specifika fallet inte visat avgörande överväganden som medborgarens rätt till tillgång ska vika för. Själva personuppgifterna som samlats in om kunden i samband med den initierade övervakningen hade således inte ett innehåll som kunde medföra en överhängande fara för att privata intressen skulle drabbas av materiell skada. Att de insamlade personuppgifterna med stor sannolikhet kunde vara inblandade i en eventuell rättstvist utgjorde inte i det specifika fallet så avgörande hänsyn till försäkringsbolagets intressen att de faktiska personuppgifter som samlats in vid klagomål i samband med övervakningen kunde undantagna från rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet noterade att rätten till tillgång just är avsedd att ge registrerade (inklusive klagande) tillgång till att kontrollera informationens riktighet och lagligheten i behandlingen, och undantag från detta förutsätter därför att det finns specifika relevanta överväganden som den registrerades rätt till tillgång bör ge vika för.

Vidare framhöll Datatilsynet att det inte fanns någon risk att polisutredningen kunde störas, eftersom försäkringsbolaget redan hade lämnat en anmälan till polisen, och därmed överlämnat övervakningsmaterialet till polisen, eftersom försäkringsbolaget vägrade att ge medborgaren inblick i informationen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2020-31-3586

Beslutsdatum: 2021-09-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.