Danmark: Datatilsynet fattar beslut om försäkringsbolagets rätt till tillgång

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har beslutat att ett försäkringsbolag inte haft rätt att vägra en tidigare kund inblick i övervakningsmaterial med hänvisning till att kunden skulle använda materialet i samband med en eventuell stämning mot försäkringsbolaget. Beslutet fattades efter att en advokatbyrå på uppdrag av en medborgare begärt tillgång till information om medborgaren som ett försäkringsbolag samlat in i samband med övervakning av medborgaren i fråga.

Enligt Datatilsynet ville försäkringsbolaget inte lämna över övervakningsmaterial bestående av observationsrapporter, bilder och videor, eftersom det fanns viktiga överväganden för att försäkringsbolagets egna intressen i att kunna försvara sig mot en eventuell efterföljande rättegång.

Datatilsynet ansåg att försäkringsbolaget i det specifika fallet inte visat avgörande överväganden som medborgarens rätt till tillgång ska vika för. Själva personuppgifterna som samlats in om kunden i samband med den initierade övervakningen hade således inte ett innehåll som kunde medföra en överhängande fara för att privata intressen skulle drabbas av materiell skada. Att de insamlade personuppgifterna med stor sannolikhet kunde vara inblandade i en eventuell rättstvist utgjorde inte i det specifika fallet så avgörande hänsyn till försäkringsbolagets intressen att de faktiska personuppgifter som samlats in vid klagomål i samband med övervakningen kunde undantagna från rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Datatilsynet noterade att rätten till tillgång just är avsedd att ge registrerade (inklusive klagande) tillgång till att kontrollera informationens riktighet och lagligheten i behandlingen, och undantag från detta förutsätter därför att det finns specifika relevanta överväganden som den registrerades rätt till tillgång bör ge vika för.

Vidare framhöll Datatilsynet att det inte fanns någon risk att polisutredningen kunde störas, eftersom försäkringsbolaget redan hade lämnat en anmälan till polisen, och därmed överlämnat övervakningsmaterialet till polisen, eftersom försäkringsbolaget vägrade att ge medborgaren inblick i informationen.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.