Danmark: Användning av fingeravtryck godkänns i syfte att identifiera anställda

Datatilsynet har fattat ett beslut i ett fall där ett fackförbund på uppdrag av en föreningsmedlem klagat över att ett företag behandlat fingeravtryck för att unikt identifiera när anställda kommer och lämnar arbetsplatsen.

Enligt företaget motiverades kontrollåtgärden med att det var nödvändigt för livsmedelssäkerheten, inklusive företagets exportmöjligheter, att obehöriga personer inte får tillgång till produktionen och att företaget när som helst ska kunna identifiera vem som närvarat vid tillverkningen av en viss produkt. Inpasseringskort som anställda skannar ger enligt företaget inte tillräckliga garantier på att det entydigt går att identifiera vem som har varit närvarande i produktionen, eftersom korten kan stjälas, alternativt felaktigt eller avsiktligt bytas ut.

Efter en granskning konstaterade Datatilsynet att det inte fanns någon grund för att ändra företagets bedömning. Behandlingen var därför tillåten inom ramen för dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2019-31-1650

Beslutsdatum: 2020-07-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.