Danmark: Användning av fingeravtryck godkänns i syfte att identifiera anställda

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat ett beslut i ett fall där ett fackförbund på uppdrag av en föreningsmedlem klagat över att ett företag behandlat fingeravtryck för att unikt identifiera när anställda kommer och lämnar arbetsplatsen.

Enligt företaget motiverades kontrollåtgärden med att det var nödvändigt för livsmedelssäkerheten, inklusive företagets exportmöjligheter, att obehöriga personer inte får tillgång till produktionen och att företaget när som helst ska kunna identifiera vem som närvarat vid tillverkningen av en viss produkt. Inpasseringskort som anställda skannar ger enligt företaget inte tillräckliga garantier på att det entydigt går att identifiera vem som har varit närvarande i produktionen, eftersom korten kan stjälas, alternativt felaktigt eller avsiktligt bytas ut.

Efter en granskning konstaterade Datatilsynet att det inte fanns någon grund för att ändra företagets bedömning. Behandlingen var därför tillåten inom ramen för dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgänglig på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.