Belgien: Tillsynsmyndighet undersöker potentiell säkerhetsöverträdelse i CovidScan-appen

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) har fått kännedom om en potentiell personuppgiftsincidenten i samband med valideringen och behandlingen av Covid Safe-biljetter via CovidScan-appen för att tillhandahålla bevis på vaccination, immunitet eller ett negativt testresultat för COVID-19.

Enligt GBA kan den potentiella personuppgiftsincidenten ha påverkat mer än 39 000 personer. Myndigheten betraktar detta som allvarligt med tanke på de berörda uppgifternas känsliga karaktär. Mot bakgrund av det inträffade har GBA på eget initiativ, och direkt efter att myndigheten fått in en anmälan om händelsen, inlett en formell granskning av CovidScan-appen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.