Belgien: Tillsynsmyndighet undersöker potentiell säkerhetsöverträdelse i CovidScan-appen

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) har fått kännedom om en potentiell personuppgiftsincidenten i samband med valideringen och behandlingen av Covid Safe-biljetter via CovidScan-appen för att tillhandahålla bevis på vaccination, immunitet eller ett negativt testresultat för COVID-19.

Enligt GBA kan den potentiella personuppgiftsincidenten ha påverkat mer än 39 000 personer. Myndigheten betraktar detta som allvarligt med tanke på de berörda uppgifternas känsliga karaktär. Mot bakgrund av det inträffade har GBA på eget initiativ, och direkt efter att myndigheten fått in en anmälan om händelsen, inlett en formell granskning av CovidScan-appen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.