Belgien: Tillsynsmyndighet undersöker potentiell säkerhetsöverträdelse i CovidScan-appen

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) har fått kännedom om en potentiell personuppgiftsincidenten i samband med valideringen och behandlingen av Covid Safe-biljetter via CovidScan-appen för att tillhandahålla bevis på vaccination, immunitet eller ett negativt testresultat för COVID-19.

Enligt GBA kan den potentiella personuppgiftsincidenten ha påverkat mer än 39 000 personer. Myndigheten betraktar detta som allvarligt med tanke på de berörda uppgifternas känsliga karaktär. Mot bakgrund av det inträffade har GBA på eget initiativ, och direkt efter att myndigheten fått in en anmälan om händelsen, inlett en formell granskning av CovidScan-appen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.