Search
Close this search box.

Belgien: GBA förelägger personuppgiftsansvarig att sluta skicka oönskad direktmarknadsföring

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har utfärdat ett föreläggande mot en personuppgiftsansvarig att tillmötesgå en begäran från en registrerad att radera uppgifter som använts för direktmarknadsföring enligt artiklarna 12 och 21.2 av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade tagit emot direktmarknadsföring från den personuppgiftsansvarige. Den registrerade begärde de att direktmarknadsföring inte längre skulle skickas och avregistrerade sig från nyhetsbrevet. Trots denna begäran fortsatte den registrerade att få direktmarknadsföring från den personuppgiftsansvarige. Efter att på nytt ha tagit emot marknadsföring via e-post lämnade den registrerade in ett klagomål till GBA.

Enligt GBA har varje person enligt artikel 21 GDPR rätt att invända mot att deras uppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Eftersom den registrerade fortsatte att ta emot direktmarknadsföring var det uppenbart att uppgifterna inte raderats till följd av att den registrerade utövade sin rätt till invändning. GBA beslutade därför att utfärda ett preliminärt beslut i vilket myndigheten förelägger den personuppgiftsansvarige att tillgodose den registrerades begäran om att utöva sina rättigheter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art 21 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DOS-2023-04144

Beslutsdatum: 2023-11-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.