Search
Close this search box.

EU: Cybersäkerhet prioriteras under det belgiska ordförandeskapet i EU

Den 8 december 2023 presenterade premiärminister Alexander De Croo det officiella programmet och logotypen för det belgiska ordförandeskapet i EU, som kommer att löpa från den 1 januari till den 30 juni 2024.

Under de senaste åren, när cyberhotbilden har utvecklats enormt, har cybersäkerhet blivit en viktig politisk fråga på EU-nivå. Det belgiska ordförandeskapet kommer också att fokusera på cybersäkerhet, oavsett om det gäller utrikesfrågor, forskning och rymdfrågor eller digital politik i sig. Cybersäkerhet är ett centralt inslag i flera av ordförandeskapets prioriteringar som till exempel att skydda människor och gränser, stärka EU:s konkurrenskraft och främja ett globalt Europa.

Generellt sett kommer det belgiska ordförandeskapet att prioritera en människocentrerad och hållbar strategi för den digitala övergången, stärka Europas motståndskraft mot cybersäkerhetshot och ta itu med olika utmaningar inom telekommunikation.

Ordförandeskapets övergripande slogan är: “Skydda, stärka, förbereda”. Det belgiska ordförandeskapet har som en av sina främsta cybersäkerhetsprioriteringar att fokusera på att främja en gemensam strategi för “aktivt cyberskydd”, för att stärka förtroendet för den digitala domänen och öka cyberresiliensen. Detta kommer att innebära att man stärker proaktiva åtgärder för att förebygga, upptäcka, övervaka och minska överträdelser av nätsäkerheten i hela unionen.

Det belgiska ordförandeskapet kommer också att försöka slutföra allt återstående arbete med Cyber Resilience Act (CRA) för att stärka säkerheten i vårt digitala samhälle och våra leveranskedjor. Dessutom kommer det att fortsätta att främja ömsesidig solidaritet i cyberrymden. Detta kommer att bygga på delat ansvar och starka institutioner. För att uppnå ett stärkt cyberekosystem kommer ordförandeskapet att försöka slutföra arbetet med Cyber Solidarity Act (CSA).

Med tanke på den nya europeiska lagstiftningen kommer det belgiska ordförandeskapet dessutom att göra en översyn av EU:s cyberpolitik och det institutionella landskapet för att bedöma framstegen och identifiera de återstående luckor och skillnader som behöver åtgärdas. Belgien kommer också att fokusera på att säkerställa rymdinfrastrukturens cyberresiliens.

CCB, som är den nationella myndigheten för cybersäkerhet i Belgien och ansvarig för att samordna europeiska skyldigheter och representation, kommer att stödja regeringen i genomförandet av dess cybersäkerhetsprogram genom att leda relevanta arbetsgrupper, stå värd för evenemang, förhandla om kompromisser och samordna krishantering.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.