Search
Close this search box.

Analys: Tracking och profilering av webbplatsanvändare kräver ett samtycke

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har nyligen meddelat företaget Disqus om sanktionsavgifter på 25 miljoner kronor för brott mot principen om ansvarsskyldighet, kravet på en rättslig grund och brist på information till de registrerade enligt dataskyddsförordningen (GDPR”) (läs mer om detta här).

Tracking och profilering av webbanvändare (som ofta kallas för ”webbanalys”) är omdiskuterat även i Sverige. Det förekommer regelbundet att webbplatsinnehavare hävdar att sådana metoder kan användas utan att ett samtycke hämtas in från webbplatsanvändarna och att webbplatsanvändarna inte behöver informeras om att sådana metoder används. Det är inte heller ovanligt att webbplatsinnehavare påstår att det inte krävs ett samtycke för att dela personuppgifter som samlas in eller skapas i samband med tracking och profilering med tredje parter.

Datatilsynets beslut understryker åter en gång att tracking och profilering av webbplatsanvändare kräver ett samtycke enligt GDPR. Detsamma gäller för delning av webbplatsanvändares personuppgifter med tredje parter. Utrymmet att stödja användningen av dessa metoder på en intresseavvägning är ytterst begränsat. Vidare krävs att webbplatsanvändarna informeras om att de trackas och profileras. För att undvika sanktionsavgifter bör webbplatsinnehavare därför se över vilka insticksprogram som används på deras webbplatser och vidta lämpliga åtgärder för regelefterlevnad.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.