Analys: Tracking och profilering av webbplatsanvändare kräver ett samtycke

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har nyligen meddelat företaget Disqus om sanktionsavgifter på 25 miljoner kronor för brott mot principen om ansvarsskyldighet, kravet på en rättslig grund och brist på information till de registrerade enligt dataskyddsförordningen (GDPR”) (läs mer om detta här).

Tracking och profilering av webbanvändare (som ofta kallas för ”webbanalys”) är omdiskuterat även i Sverige. Det förekommer regelbundet att webbplatsinnehavare hävdar att sådana metoder kan användas utan att ett samtycke hämtas in från webbplatsanvändarna och att webbplatsanvändarna inte behöver informeras om att sådana metoder används. Det är inte heller ovanligt att webbplatsinnehavare påstår att det inte krävs ett samtycke för att dela personuppgifter som samlas in eller skapas i samband med tracking och profilering med tredje parter.

Datatilsynets beslut understryker åter en gång att tracking och profilering av webbplatsanvändare kräver ett samtycke enligt GDPR. Detsamma gäller för delning av webbplatsanvändares personuppgifter med tredje parter. Utrymmet att stödja användningen av dessa metoder på en intresseavvägning är ytterst begränsat. Vidare krävs att webbplatsanvändarna informeras om att de trackas och profileras. För att undvika sanktionsavgifter bör webbplatsinnehavare därför se över vilka insticksprogram som används på deras webbplatser och vidta lämpliga åtgärder för regelefterlevnad.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.