Åland: Datainspektion påpekar brister i elektroniskt val

Datainspektion på Åland inledde den 19 juni 2019 en granskning av personuppgiftsbehandlingen i samband med det elektroniska valet (”I-valet”) till lagtinget i oktober.

Datainspektionen har nu utfärdad en varning till Landskapsregeringen i syfte att upplysa dem om riskerna som identifierats i samband med granskningen samt de risker som den pågående konsekvensbedömningen visar som ännu ej är undanröjda.

Landskapsregeringen får även en reprimand på grund av brister i dokumentationen, särskilt gällande avsaknaden av personuppgiftsbiträdesavtal mellan leverantören av systemet för I-valet och Landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har påbörjat en behandlingsbeskrivning av behandlingen i I-valet samt en konsekvensbedömning gällande behandlingen. Datainspektionen uppmanar i beslutet Landskapsregeringen att färdigställa dessa innan I-valet går av stapeln.

Granskningen visar även är att valets laglighet idag inte kan säkerställas eftersom det saknas tydliga avtal som binder leverantören av I-valsystemet till Landskapsregeringen.

Det system som köpts in för att genomföra I-valet är väl beprövat och uppfattas som säkert. Datainspektionen har genom sakkunniga granskat systemet och företaget som tillhandahåller systemet och konstaterat att vissa brister i dokumentationen finns hos företaget.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.