Åland: Datainspektion påpekar brister i elektroniskt val

Datainspektion på Åland inledde den 19 juni 2019 en granskning av personuppgiftsbehandlingen i samband med det elektroniska valet (”I-valet”) till lagtinget i oktober.

Datainspektionen har nu utfärdad en varning till Landskapsregeringen i syfte att upplysa dem om riskerna som identifierats i samband med granskningen samt de risker som den pågående konsekvensbedömningen visar som ännu ej är undanröjda.

Landskapsregeringen får även en reprimand på grund av brister i dokumentationen, särskilt gällande avsaknaden av personuppgiftsbiträdesavtal mellan leverantören av systemet för I-valet och Landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har påbörjat en behandlingsbeskrivning av behandlingen i I-valet samt en konsekvensbedömning gällande behandlingen. Datainspektionen uppmanar i beslutet Landskapsregeringen att färdigställa dessa innan I-valet går av stapeln.

Granskningen visar även är att valets laglighet idag inte kan säkerställas eftersom det saknas tydliga avtal som binder leverantören av I-valsystemet till Landskapsregeringen.

Det system som köpts in för att genomföra I-valet är väl beprövat och uppfattas som säkert. Datainspektionen har genom sakkunniga granskat systemet och företaget som tillhandahåller systemet och konstaterat att vissa brister i dokumentationen finns hos företaget.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.