Tyskland: Registrerad kan inte samtycka till lägre säkerhetsåtgärder

Den tyska dataskyddskonferensen (DSK), en styrgrupp som består av Tysklands samtliga dataskyddsmyndigheter, har beslutat om möjligheten att inte tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR) efter en uttrycklig begäran av registrerade.

I beslutet konstateras att den personuppgiftsansvariges skyldighet att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR grundar sig på en objektiv rättslig skyldighet som de berörda parterna inte kan avstå från. En personuppgiftsansvarig kan inte heller avstå ifrån att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder eller att sänka den lagstadgade standarden på grundval av ett samtycke från registrerade enligt artikel 6.1 (a) GDPR.

I beslutet anges att med hänsyn till registrerades rätt till självbestämmande och andra registrerades rättigheter kan det i enskilda fall, som måste dokumenteras, vara möjligt för den personuppgiftsansvarige att i rimlig utsträckning inte tillämpa vissa tekniska och organisatoriska åtgärder när registrerade har tagit initiativ till att uttryckligen begära detta.

Mer information

Källa: DSK:s beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.