Tyskland: LfD Niedersachsen adresserar behandling av uppgifter om anställda i samband med sjukdom

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen) publicerade i december 2022 en skrivelse om behandling av personuppgifter i samband med att anställda lämnar in intyg om arbetsoförmåga för att få fortsatt lön vid sjukdom.

Enligt LfD Niedersachsen ägnar sig arbetsgivare, inom ramen för bedömningsförfarandet för fastställande av arbetsoförmåga och fortsatt utbetalning av lön, åt behandling av arbetstagares personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), inklusive behandling av arbetstagares kontaktuppgifter, sjukförsäkringsuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter.

LfD Niedersachsens skrivelse är avsedd att ge både arbetsgivaren (den personuppgiftsansvarige) och de anställda en översikt över de krav på dataskydd som ska iakttas i det ovan nämnda bedömningsförfarandet.

Skrivelsen behandlar överväganden om dataskydd, inklusive följande:

  • Rättsliga grunder för privata och offentliga organ som behandlar uppgifter om anställda.
  • Godkännande av tillgång till anställdas personuppgifter.
  • Överföring av uppgifter mellan försäkringskassor och arbetsgivare.
  • Hämtning av intyg om arbetsoförmåga.
  • Tekniska och organisatoriska åtgärder för behandling av hälsouppgifter.
  • Anvisningar för genomförande i praktiken.

Mer information

Källa: LfD Niedersachsens skrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.