Tyskland: Högre förvaltningsdomstol beordrar Wirtschaftsakademie att inaktivera sin Facebooksida

Den högre förvaltningsdomstolen i delstaten Schleswig-Holstein (Oberverwaltungsgericht, OVG) meddelade den 26 november 2021 att domstolen beordrat Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH att avaktivera sin Facebooksida på grund av allvarliga överträdelser av gällande dataskyddsregler.

Av domstolens beslut framgår bland annat att dataskyddsmyndigheten Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) i december 2011 beordrat Wirtschaftsakademie att inaktivera sin Facebooksida på grund av allvarliga överträdelser av gällande dataskyddsregler. Överträdelserna gällde enligt ULD personer som är registrerade och inloggade på Facebook. Enligt ULD var behandlingen av de registrerades uppgifter olaglig, och den hade inte heller godkänts av användarna. Vidare ansåg ULD att de berörda personerna inte fått tillräcklig information om alla behandlingar för insamling och användning av personuppgifter som aktiverades när de besökte Wirtschaftsakademies Facebooksida.

I oktober 2013 upphävde OVG först beslutet i fråga som svar på Wirtschaftsakademies klagomål. ULD:s överklagande av detta beslut misslyckades efter ett första beslut av OVG i september 2014. I det efterföljande överklagandeförfarandet överlämnade högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht, BVG) vissa frågor, särskilt när det gäller personuppgiftsansvaret för denna typ av sidor vid tillämpningen av den tyska dataskyddslagstiftningen, till EU-domstolen för klargörande. Efter att EU-domstolen avkunnat sin dom i juni 2018 (mål C-210/16, Wirtschaftsakademie-målet) upphävde BVG i september 2019 OVG:s dom från september 2014 och återförvisade ärendet till OVG.

OVG har i sitt beslut nu konstaterat allvarliga brott mot gällande dataskyddsregler vid användningen av personuppgifter om personer som är registrerade och inloggade på Facebook. Enligt OVG är användningen av personuppgifter i fråga olaglig och att användarna har inte samtyckt till den. Vidare har användarna inte informerats tillräckligt om den insamling och efterföljande användning av personuppgifter som uppkommit genom att de besökte Wirtschaftsakademies sida på Facebook. Mot bakgrund av detta beordrar OVG att Wirtschaftsakademie avaktiverar sidan.

Wirtschaftsakademie har rätt att lämna in ett överklagande mot OVG:s beslut in inom en månad från domstolens skriftliga motivering av domen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.