Tyskland: Domstolen anser att en bilägare är skyldig att avslöja bilförarens identitet

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG Rheinland-Pfalz) anser att en bilägare är skyldig att avslöja bilförarens identitet mot bakgrund av den offentliga myndighetens legitima intresse av att lagföra trafikbrott enligt artikel 6.1 (e) och (f) dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att den personuppgiftsansvarige är ett företag som tillåtit sina anställda att använda företagets fordon. En av bilarna användes för att begå trafikbrott. Under polisutredningen fastställdes inte vilken anställd som kört bilen vid den aktuella tidpunkten, varför polisen bad företaget att avslöja förarens identitet. Polisen bad också företaget att föra en körjournal över bilarnas användning.

Företaget vägrade att följa föreläggandet och överklagade beslutet till Verwaltungsgericht Mainz (VG Mainz). Företaget hävdade att GDPR utgör hinder för att lämna ut förarnas personuppgifter till myndigheterna och för att föra en loggbok med förarnas namn. VG Mainz avslog yrkandet varför företaget överklagade beslutet OVG Rheinland-Pfalz.

Enligt OVG Rheinland-Pfalz var både utlämnandet av förarnas personuppgifter och förandet av en körjournal tillåten enligt artikel 6.1 (f) GDPR. Som rättslig grund kunde företaget förlita sig på skyddet av myndigheternas berättigade intressen när de utför uppgifter i allmänhetens intresse, vilket inkluderar åtal av administrativa överträdelser. Dessutom konstaterade OVG Rheinland-Pfalz att de ytterligare stegen i behandlingen också var tillåtna från den offentliga myndighetens sida enligt artikel 6.1 (e) GDPR.

Mer information

Myndighet: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz  (OVG Rheinland-Pfalz)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 6 GDPR

Skadestånd: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 7B 10360/23

Beslutsdatum: 2023-06-20

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.