Tyskland: Dataskyddsmyndighet varnar för webbläsarinställningar som tillåter olagliga dataöverföringar

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) har publicerat ett uttalande där ansvariga verksamheter varnas för att kontrollera inställningarna i de webbläsare de använder för att se om uppgifter oavsiktligt överförs till tillverkare av webbläsare.

Enligt HBDI kan särskilt vissa webbläsare innehålla molnbaserade funktioner för att hjälpa användarna att använda internet på ett bekvämt sätt, till exempel genom att erbjuda “förbättrat” eller “intelligent” skrivstöd för användarinmatning, funktioner som, om de är aktiva i webbläsaren, kan innebära att all användarinmatning generellt sett överförs till webbläsartillverkarens server utan rättslig grund.

I detta avseende noterar HBDI att myndigheten känner till konkreta fall där sådana funktioner hade aktiverats i en webbläsare i samband med en uppdatering, vilket ledde till att personuppgifter överfördes till webbläsartillverkarna.

HBDI rekommenderar därför att ansvariga verksamheter i Hessen kontrollerar inställningarna i de webbläsare de använder och vid behov gör justeringar för att säkerställa att reglerna för dataskydd följs. HBDI påpekade också att ansvariga verksamheter som befarar att IT-säkerheten äventyras om man aktiverar intelligent skrivstöd i webbläsare kan kontakta de lokala kontaktpersonerna för informationssäkerhet och/eller respektive IT-specialister på plats.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.