Sverige: Utredning överlämnar betänkande om kamerabevakning för ett bättre djurskydd

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterier och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas (dir. 2022:47). Hänsyn ska tas till intresset av att undvika ökad administrativ börda för berörda myndigheter och slakterier.

I uppdraget ingick att analysera och ta ställning till frågor som följer avseende utrustning, drift, under- håll och inspelat material. I arbetet har utredningen beaktat behovet av skydd för den personliga integriteten.

Utredningen överlämnar nu sitt betänkande Kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27). Till betänkandet fogas ett särskilt yttrande.

Mer information

Källa: Kamerabevakning för ett bättre djurskydd SOU 2023:27

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.