Search
Close this search box.

Sverige: Utredning föreslår operativ krishantering vid cyberattacker och andra allvarliga driftsstörningar i betalningssystemet

Redan 2007 pekade Riksrevisionen på behovet av en tydligare ansvarsfördelning för operativ krishantering inom betalningssystemet. Flera rapporter och utredningar har sedan dess landat i liknande slutsatser. Nyligen har internationella valutafonden (IMF), i en utvärdering av det svenska finansiella systemet, efterfrågat ett tydligare ramverk för att hantera cyberincidenter och operativa kriser.

Mot denna bakgrund föreslår nu Finansdepartementets särskilda utredare att en krishanterande funktion inrättas vid Riksbanken. Funktionen ska agera i händelse av en allvarlig driftsstörning i betalningssystemet eller i andra delar av den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

Riksbanken tillhandahåller Sveriges centrala betalsystem RIX och har ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Man har också i uppgift att övervaka den finansiella infrastrukturen.

Tillsammans med Riksbanken föreslås Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och vissa finansiella företag ingå i arbetet, som ska fokusera på operativ krishantering vid allvarliga driftstörningar, såväl i fredstida krissituationer som vid höjd beredskap.  

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.