Search
Close this search box.

Sverige: Utredning föreslår bättre möjligheter för vissa myndigheter att använda personuppgifter för att upptäcka och motverka fel

Regeringen har tagit emot ett betänkande med förslag för att effektivisera kontrollverksamheten hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Förslagen ska ge bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka fel. Utredningen lämnar också förslag om en modern och mer flexibel dataskyddsreglering för myndigheterna.

Analyser av stora mängder data kan vara effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen en utredning för att undersöka bättre möjligheter för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att använda dataanalyser och urval i sina kontrollverksamheter. Genom utredningens förslag ska myndigheterna kunna inrikta sina kontroller mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås.

I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas bestämmelser i beskattnings-, folkbokförings-, tull- och kronofogde­datalagen som ger myndigheterna rätt att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att göra dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka fel i de verksamheter som omfattas av de nya lagarna. Kronofogdemyndigheten ska även få behandla personuppgifter för att göra sådana analyser och urval i syfte att motverka överskuldsättning. Flera bestämmelser föreslås även som ska minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan leda till.

Utredningen har även haft i uppdrag att modernisera myndigheternas dataskyddsreglering då den nuvarande regleringen inte tar hänsyn till den tekniska utveckling som har skett sedan reglerna infördes. I betänkandet föreslår utredningen en modern och mer flexibel dataskyddsreglering.

Syftet med förslagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Förslagen kommer i ett nästa steg att remitteras och föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, SOU 2023:100

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.