Search
Close this search box.

Sverige: Remiss om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material lämnas till Lagrådet

Regeringen överlämnar en remiss om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material till Lagrådet. Bakgrunden till remissen är att det förekommer stora mängder material från den mänskliga kroppen hos Rättsmedicinalverket.

Materialet är centralt för myndighetens verksamhet, men hur materialet får hanteras är delvis oreglerat. I syfte att skapa tydliga rättsliga förutsättningar för myndighetens hantering och därmed stärka skyddet för människors integritet föreslår regeringen en ny lag om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Lagen behandlar bland annat frågor om bevarande, utlämnande och förstöring av humanbiologiskt material.

Regeringen lämnar också förslag som syftar till att förbättra underlaget för rättspsykiatriska undersökningar och så kallade paragraf 7-intyg samt stärka säkerheten i den rättspsykiatriska verksamheten:

  • Rättsmedicinalverket ska få hämta in uppgifter från hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedrivs i privat regi och från vissa myndigheter.
  • Det ska vara tillåtet att av utredningsskäl ta bland annat urin- och blodprov på en person som undersöks.
  • Det ska införas ett sekretesskydd för uppgifter som rör Rättsmedicinalverkets säkerhetsarbete.
  • Vissa regler om ordning och säkerhet ska vara tillämpliga när Socialstyrelsen kompletterar en rättspsykiatrisk undersökning.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Lagrådsremiss

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.