Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen tillsätter utredning om utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen

Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten. Som ett led i regeringens kameraoffensiv har en utredare fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur polisen ska få bättre tillgång till automatisk igenkänning av registreringsnummer och automatisk ansiktsigenkänning. Utredningen går i snabbspår och ska redovisas om sex månader. 

 I uppdraget ingår bland annat att:

  • Analysera och lämna förslag som ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen större möjlighet att använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordons registreringsnummer
  • Analysera om det finns förutsättningar att låta myndigheterna i större utsträckning använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk ansiktsigenkänning
  • Analysera och lämna förslag på hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i fler fall kan ta del av kamerabevakningsmaterial från annans bevakning

Den utredning som nu tillsätts syftar till att i ett snabbspår utreda vissa specifika frågor som ligger utanför den redan pågående Kamerabevakningsutredningens uppdrag. Utredningen sker internt inom Regeringskansliet, en så kallad bokstavsutredning. Kamerabevakningsutredningens arbete fortskrider parallellt med denna utredning. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.