Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen föreslår att kamerabevakning ska bli enklare för kommuner och regioner

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar för kommuner och regioner med utgångspunkten att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort.

Idag behöver kommuner och regioner tillstånd från Integritetsskydds­myndigheten (IMY) innan de får använda kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndsprocessen kan ta tid och tar även mycket arbete i anspråk. Utredaren ska därför titta på hur reglerna för dessa aktörer kan förenklas, med utgångspunkten att tillståndskravet tas bort.

Det är viktigt att lag­stiftningen svarar mot de behov av att använda kamera­bevakning som finns i dag hos bland annat polisen. Utredaren har av den anled­ningen även fått i uppdrag att analy­sera behovet av utökade möjlig­heter att kamera­bevaka i syfte att bekämpa brott och upp­rätt­hålla allmän ordning och säkerhet. Det handlar om att kunna kamera­bevaka i fler situa­tioner och på fler all­männa platser. Utredaren ska i det arbetet föreslå lämpliga lag­ändringar.

Utredningen ska redo­visa sitt arbete senast den 15 april 2024.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.