Sverige: PTS inleder granskning av NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter

Post- och telestyrelsen (“PTS”) meddelar på sin webbplats att myndigheten inte tagit del av någon incidentrapport sedan lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (“NIS-lagen”) trädde i kraft 2018. PTS vill mot denna bakgrund granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för hantering och rapportering av säkerhetsincidenter.

Enligt NIS-lagen ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter till Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB), som därefter ska skicka incidentrapporter vidare till PTS. Företag som omfattas av granskningen är leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur, vilket är leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

Mer information

Källa: PTS pressmeddelande,  NIS-lagen

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.