Sverige: PTS inleder granskning av NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter

Post- och telestyrelsen (“PTS”) meddelar på sin webbplats att myndigheten inte tagit del av någon incidentrapport sedan lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (“NIS-lagen”) trädde i kraft 2018. PTS vill mot denna bakgrund granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för hantering och rapportering av säkerhetsincidenter.

Enligt NIS-lagen ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter till Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB), som därefter ska skicka incidentrapporter vidare till PTS. Företag som omfattas av granskningen är leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur, vilket är leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

Läs mer om NIS-lagen här.

Ta del PTS pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.