Sverige: PTS granskar om webbplatsinnehavare följer reglerna om cookies

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning för att kontrollera om ett antal utvalda webbplatsinnehavare följer reglerna om cookies. Myndigheten börjar med en granskning över hur ett antal utvalda webbplatsinnehavare efterlever regelns krav på information om bland annat ändamålet med behandlingen och inhämtande av samtycke.

PTS har valt ut webbplatser bland annat baserat på hur många användare som behöver kommer i kontakt med dem i sin vardag och som med hänsyn till innehåll är svåra att välja bort. Till exempel behöver de flesta människor använda en bank och en telekomoperatör samt kontakta en myndighet.

Webbplatsinnehavare som granskas inom ramen för denna tillsyn är:

  • Swedbank
  • Folkhälsomyndigheten
  • Konsumentverket
  • Tele2

PTS betonar att reglerna gäller alla webbplatser, även de med få besökare. Granskningen syftar enligt PTS till att kontrollera efterlevnaden och att sprida information om hur reglerna fungerar. PTS planerar att initiera ytterligare tillsyn mot andra webbplatsinnehavare. Myndighetens första åtgärd är att begära in information från tillsynsobjekten.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.