Sverige: PTS granskar om Tele2 upptäcker och rapporterar integritetsincidenter

Tele2 rapporterar in färre integritetsincidenter jämfört med andra stora operatörer. Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu en tillsyn om Tele2:s förmåga att upptäcka, identifiera och rapportera integritetsincidenter.

Operatörer ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsten skyddas. Åtgärderna ska säkerställa en nivå på säkerheten som är anpassad till risken för integritetsincidenter, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för att genomföra åtgärderna.

Vid en integritetsincident ska operatören rapportera incidenten till PTS. I rapporten ska operatören bland annat uppge vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att det händer igen.  

PTS har i sina två senaste årliga incidentsammanställningar konstaterat att Tele2 rapporterar in färre integritetsincidenter i jämförelse med andra stora operatörer. Myndigheten ser den ojämna fördelningen som potentiellt problematisk, framförallt med anledning av att det inte är säkert att antal rapporterade incidenter är relaterat till antal incidenter som de facto sker.

PTS har i dag ingen kännedom om Tele2 brister i sitt arbete kring att upptäcka och rapportera integritetsincidenter. Granskningen syftar till att säkerställa att de fåtal rapporterade integritetsincidenterna inte beror på att Tele2 brister i sitt säkerhetsarbete.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.