Sverige: IMY granskar Kungälvs kommuns kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har fått in klagomål där det uppges att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd att sätta upp kamerorna.

Enligt kamerabevakningslagen behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp bevakningskameror på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på sådana platser utan att ha sökt och fått tillstånd från IMY. Mot bakgrund av detta inleder IMY nu en granskning av kommunen för att ta reda på om detta stämmer och hur kommunen i så fall resonerat. Enligt IMY kommer myndigheten ställa ett antal frågor skriftligen till kommunen som kommunen är skyldig att besvara.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 58 GDPR, art 83 GDPR, art. 84 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Kungälvs kommun

Beslutsnummer: DI-2021-8567

Beslutdatum: 2021-10-20

Källa: Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.