Sverige: IMY granskar Kungälvs kommuns kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har fått in klagomål där det uppges att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd att sätta upp kamerorna.

Enligt kamerabevakningslagen behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp bevakningskameror på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på sådana platser utan att ha sökt och fått tillstånd från IMY. Mot bakgrund av detta inleder IMY nu en granskning av kommunen för att ta reda på om detta stämmer och hur kommunen i så fall resonerat. Enligt IMY kommer myndigheten ställa ett antal frågor skriftligen till kommunen som kommunen är skyldig att besvara.

Läs IMY:s pressmeddelande här och tillsynsskrivelsen här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.