Sverige: IMY granskar Kungälvs kommuns kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har fått in klagomål där det uppges att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd att sätta upp kamerorna.

Enligt kamerabevakningslagen behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp bevakningskameror på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på sådana platser utan att ha sökt och fått tillstånd från IMY. Mot bakgrund av detta inleder IMY nu en granskning av kommunen för att ta reda på om detta stämmer och hur kommunen i så fall resonerat. Enligt IMY kommer myndigheten ställa ett antal frågor skriftligen till kommunen som kommunen är skyldig att besvara.

Läs IMY:s pressmeddelande här och tillsynsskrivelsen här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.