Sverige: IMY granskar Kungälvs kommuns kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har fått in klagomål där det uppges att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd att sätta upp kamerorna.

Enligt kamerabevakningslagen behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp bevakningskameror på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på sådana platser utan att ha sökt och fått tillstånd från IMY. Mot bakgrund av detta inleder IMY nu en granskning av kommunen för att ta reda på om detta stämmer och hur kommunen i så fall resonerat. Enligt IMY kommer myndigheten ställa ett antal frågor skriftligen till kommunen som kommunen är skyldig att besvara.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 58 GDPR, art 83 GDPR, art. 84 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Kungälvs kommun

Beslutsnummer: DI-2021-8567

Beslutdatum: 2021-10-20

Källa: Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.