Sverige: H&M bötfälls med 350 000 kr för brister i bolagets hantering av begäranden från enskilda som invänt mot reklam 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bötfäller H&M Hennes & Mauritz GBC AB med 350 000 kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att IMY inlett en granskning av H&M med anledning av sex klagomål från enskilda som invänt mot att få direktmarknadsföring från bolaget. Klagomålen kommer från personer i Polen, Italien och Storbritannien men har lämnats över till IMY eftersom H&M har sitt huvudkontor i Sverige.

IMY konstaterar att H&M har brutit mot GDPR genom att inte utan onödigt dröjsmål upphöra med att hantera de klagandes personuppgifter för direktmarknadsföring trots att de klagande invänt mot detta. Enligt IMY har H&M inte heller haft tillräckliga system och rutiner på plats för att underlätta för de som klagat att utöva sin rätt att kunna invända mot direktmarknadsföring. IMY konstaterar därmed överträdelser av artiklarna 6.1, 12.2, 12.3 och 21.3 GDPR.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR, 83 GDPR

Sanktionsavgift: 350 000 kronor

Mottagare: H&M Hennes & Mauritz GBC AB

Beslutsnummer: DI-2020-10545

Beslutsdatum: 2023-10-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.