Sverige: Folkhälsomyndigheten anmäler misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret

Folkhälsomyndigheten har anmält ett misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret till polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) då uppgifter om individer under 12 år som har vaccinerats mot covid-19 publicerats på en webbplats. Enligt Folkhälsomyndigheten rör sig om uppgifter om datum för vaccination, typ av vaccin samt delar av personnummer för totalt cirka 800 personer i Sverige.

Folkhälsomyndigheten ser mycket allvarligt på detta och utreder nu händelsen i samverkan med andra myndigheter för att få reda på vad som har hänt. I utredningen av händelsen samverkar myndigheten med Nationellt cybersäkerhetscenter och MSB CERT-SE, som har till uppgift att förebygga och hantera it-incidenter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.