Sverige: Folkhälsomyndigheten anmäler misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret

Folkhälsomyndigheten har anmält ett misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret till polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) då uppgifter om individer under 12 år som har vaccinerats mot covid-19 publicerats på en webbplats. Enligt Folkhälsomyndigheten rör sig om uppgifter om datum för vaccination, typ av vaccin samt delar av personnummer för totalt cirka 800 personer i Sverige.

Folkhälsomyndigheten ser mycket allvarligt på detta och utreder nu händelsen i samverkan med andra myndigheter för att få reda på vad som har hänt. I utredningen av händelsen samverkar myndigheten med Nationellt cybersäkerhetscenter och MSB CERT-SE, som har till uppgift att förebygga och hantera it-incidenter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.