Search
Close this search box.

Sverige: eSam publicerar rapport om digitala samarbetsplattformer för offentlig sektor

eSams medlemsorganisationer Skatteverket och Kronofogden beslutade i maj 2021, att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Analysen gjordes med anledning av beskedet att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra inom cirka fem år och EU-domstolens dom i Schrems II-målet (läs mer om detta här). Analysen omfattar en utvärdering av tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet startade i maj och ytterligare sex medlemsorganisationer har anslutit sedan dess. Under augusti/september sammanställdes utvärderingarna i samarbete med referensgruppen, som har omfattat 121 organisationer.

Arbetsgruppen har gjort en grovgallring bland befintliga tjänster och har också träffat leverantörer för att förstå teknik, funktioner och säkerhet. Det gjordes också en värdering av hur väl kravet uppfylls.

Resultatet presenteras i en rapport som kan utgöra stöd för organisationer i offentlig sektor, som står inför att identifiera lösningar för digitalt samarbete med interna och externa parter.

Mer information

Källa: eSams pressmeddelande, Rapport, Bilaga 1 – Bruttolista leverantör, Bilaga 2 – Kravspecifikation, Bilaga 3 – Samverkansmodeller, Bilaga 4 – Möjliga lösningar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.