Sverige: eSam publicerar rapport om digitala samarbetsplattformer för offentlig sektor

eSams medlemsorganisationer Skatteverket och Kronofogden beslutade i maj 2021, att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Analysen gjordes med anledning av beskedet att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra inom cirka fem år och EU-domstolens dom i Schrems II-målet (läs mer om detta här). Analysen omfattar en utvärdering av tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet startade i maj och ytterligare sex medlemsorganisationer har anslutit sedan dess. Under augusti/september sammanställdes utvärderingarna i samarbete med referensgruppen, som har omfattat 121 organisationer.

Arbetsgruppen har gjort en grovgallring bland befintliga tjänster och har också träffat leverantörer för att förstå teknik, funktioner och säkerhet. Det gjordes också en värdering av hur väl kravet uppfylls.

Resultatet presenteras i en rapport som kan utgöra stöd för organisationer i offentlig sektor, som står inför att identifiera lösningar för digitalt samarbete med interna och externa parter.

Läs eSams pressmeddelande här och rapport här,

Till rapporten finns fyra bilagor; bilaga 1 Bruttolista leverantörer här, bilaga 2 Kravspecifikation här, bilaga 3 Samverkansmodeller här och bilaga 4 Möjliga lösningar här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.