Sverige: Datainspektionen inleder granskning av EU-system för efterlysningar

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att myndigheten inleder en granskning av Schengens informationssystem (“SIS II”). SIS II är ett informationssystem som fungerar som ett efterlysningshjälpmedel och i viss mån även som ett spaningshjälpmedel för EU:s medlemsländer. I SIS II kan varje medlemsstat föra in uppgifter om personer och vissa föremål som är efterlysta eller eftersökta med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet påträffas.

Datainspektionen kommer granska den svenska delen av SIS II bland annat genom inspektion på plats hos Polismyndigheten. Alla EU-länder ska genomföra den här typen av granskning av sitt nationella SIS II vart fjärde år.

Enligt Datainspektionen är SIS II ett omfattande informationssystem som innehåller en stor mängd uppgifter om många personer. Därför är det viktigt med den här typen av återkommande kontroller. I SIS II finns uppgifter om personer som inte får resa in i eller vistas i Schengenområdet, personer som är efterlysta för brott och försvunna personer. Även vissa föremål kan registreras i systemet, som exempelvis fordon, skjutvapen, fartyg och ID-handlingar som har förkommit, stulits eller använts i brottslig verksamhet.

Ta del Datainspektionens pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.