Search
Close this search box.

Sverige: Datainspektionen godkänner BCR för Tetra Pak-koncernen

Datainspektionen meddelar att de för första gången som ansvarig dataskyddsmyndighet godkänt bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, “BCR”) enligt EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).

BCR är regler som multinationella koncerner kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter och säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/EES. Innan en överföring av personuppgifter kan genomföras till ett tredjeland måste de godkännas av ansvarig europeisk dataskyddsmyndighet.

Tetra Pak-koncernens ansökan och förslag till BCR har granskats av Datainspektionen tillsammans med medgranskande dataskyddsmyndigheter. Dessutom har Europeiska Dataskyddsstyrelsen (“EDPB”), där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/EES ingår, yttrat sig.

Mer information

Källa: Beslut, EDPB:s yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.