Sverige: Datainspektionen godkänner BCR för Tetra Pak-koncernen

Datainspektionen meddelar att de för första gången som ansvarig dataskyddsmyndighet godkänt bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, “BCR”) enligt EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).

BCR är regler som multinationella koncerner kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter och säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/EES. Innan en överföring av personuppgifter kan genomföras till ett tredjeland måste de godkännas av ansvarig europeisk dataskyddsmyndighet.

Tetra Pak-koncernens ansökan och förslag till BCR har granskats av Datainspektionen tillsammans med medgranskande dataskyddsmyndigheter. Dessutom har Europeiska Dataskyddsstyrelsen (“EDPB”), där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/EES ingår, yttrat sig.

Mer information

Källa: Beslut, EDPB:s yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.