Sverige: Datainspektionen godkänner BCR för Tetra Pak-koncernen

Datainspektionen meddelar att de för första gången som ansvarig dataskyddsmyndighet godkänt bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, “BCR”) enligt EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).

BCR är regler som multinationella koncerner kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter och säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/EES. Innan en överföring av personuppgifter kan genomföras till ett tredjeland måste de godkännas av ansvarig europeisk dataskyddsmyndighet.

Tetra Pak-koncernens ansökan och förslag till BCR har granskats av Datainspektionen tillsammans med medgranskande dataskyddsmyndigheter. Dessutom har Europeiska Dataskyddsstyrelsen (“EDPB”), där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/EES ingår, yttrat sig.

Ta del av Datainspektionens beslut här.

Ta del av EDPB:s yttrande, endast tillgängligt på engelska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och tredjelandsöverföringar kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och tredjelandsöverföringar kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.