Spanien: Restaurang bötfälls 600 euro för olaglig kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en restaurang med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person klagat till AEPD över att en restaurang installerat två bevakningskameror på utsidan av lokalen som kunde filma allmänna platser och privata områden.

AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare hade restaurangen inte på ett korrekt sett informerat de registrerade om behandlingen av uppgifterna genom kamerabevakningen, vilket gjorde en överträdelse av artikel 13 GDPR.

AEPD bötfällde restaurangen med 600 euro över överträdelserna och beordrade restaurangen att antingen ta bort kamerorna eller anpassa dem till gällande lagstiftning, samt att sätta upp en skylt som informerar om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00630/2022

Beslutsdatum: 2023-11-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.