EU: Överföring av personuppgifter till Storbritannien med anledning av Brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. Detta innebär att Storbritannien inte längre medlem i EU och att Storbritannien bland annat upphört att vara medlem i Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).

I och med utträdet inleddes en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden ska Storbritannien och EU förhandla fram avtal på en mängd olika områden. Övergångsperioden kan förlängas med två år om ett sådant beslut fattas innan den 1 juli 2020.

Under övergångsperioden kommer Storbritannien att fortsatt tillämpa dataskyddsförordningen (GDPR,) vilket innebär att överföringar till Storbritannien kan hanteras på samma sätt som tidigare. Exempelvis kommer företag som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Storbritannien fortsätta att tillämpa GDPR fram till övergångsperiodens slut.

För det fall inget avtal träffas om personuppgifter före den 1 januari 2021 kan Storbritannien komma att betraktas som ett tredjeland enligt dataskyddsförordningen. Om Storbritannien betraktas som ett tredjeland kommer det att krävas stöd i avsnitt 5 i GDPR för att behandlingen ska vara tillåten.

Det är möjligt att Europeiska kommissionen fattar ett beslut om adekvat skyddsnivå som gäller Storbritannien, varvid uppgifter kan överföras på grundval av detta. Vid en sådan situation skulle EU-kommissionens beslut vara den primära grunden för överföring av personuppgifter till Storbritannien. Ett beslut om adekvat skyddsnivå förutsätter emellertid beredning och en omfattande utvärdering av tredjelandets legala system.

EDPB har beslutat att gå ut med information om överföring av personuppgifter enligt GDPR vid händelse av att Storbritannien blir ett tredjeland. Informationen är riktar sig främst till företag och myndigheter. Du kan ta del av informationen, endast tillgänglig på engelska, här.

Den brittiska dataskyddsmyndigheten Informationen Commissioner’s Office (ICO) har tagit fram information om Brexit. Du hittar informationen, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.