Österrike: NOYB lämnar in klagomål mot tidningen Profils samtyckeslösning

None of your business (NOYB) har lämnat in ett klagomål till den österrikiska dataskyddsmyndigheten Österreichische Datenschutzbehörde (DSB) mot Profil Redaktion GmbH då företaget påstås bryta mot samtyckeskraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av klagomålet framgår att den som vill besöka profil.at initialt kan avvisa alla cookies. Om besökaren avvisar dessa tvingas besökaren dock i ett andra steg att samtycka till cookies från Google och ÖWA (Austrian Web Analysis). När samtycket väl godkänts kan det enligt NOYB inte heller återkallas. Ett sådant påtvingat samtycke är enligt NOYB förbjudet enligt dataskyddsförordningen.

Enligt NOYB behandlar Profil personuppgifter utan rättslig grund, då den rättsliga grunden samtycke är ofrivillig och därmed ogiltig. NOYB anser också att den rättsliga grunden berättigat intresse, mot bakgrund av att den rättsliga grunden samtycke är ogiltig, objektivt sett också är utesluten. Därutöver har Profil även brutit mot artikel 7.3 GDPR då besökaren inte lika enkelt kan återkalla ett samtycke som att ge det.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.