Österrike: noyb lämnar in klagomål mot tidningen Profils samtyckeslösning

None of your business (noyb) har lämnat in ett klagomål till den österrikiska dataskyddsmyndigheten Österreichische Datenschutzbehörde (DSB) mot Profil Redaktion GmbH då företaget påstås bryta mot samtyckeskraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av klagomålet framgår att den som vill besöka profil.at initialt kan avvisa alla cookies. Om besökaren avvisar dessa tvingas besökaren dock i ett andra steg att samtycka till cookies från Google och ÖWA (Austrian Web Analysis). När samtycket väl godkänts kan det enligt noyb inte heller återkallas. Ett sådant påtvingat samtycke är enligt noyb förbjudet enligt dataskyddsförordningen.

Enligt noyb behandlar Profil personuppgifter utan rättslig grund, då den rättsliga grunden samtycke är ofrivillig och därmed ogiltig. noyb anser också att den rättsliga grunden berättigat intresse, mot bakgrund av att den rättsliga grunden samtycke är ogiltig, objektivt sett också är utesluten. Därutöver har Profil även brutit mot artikel 7.3 GDPR då besökaren inte lika enkelt kan återkalla ett samtycke som att ge det.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Klagomål mot Profil Redaktion GmbH

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.