Norge: Datatilsynet uppmanar alla som överför uppgifter till Ryssland och Ukraina att ompröva den rättsliga grunden

Enligt den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet finns det företag i Norge som antingen överför eller har överfört personuppgifter till mottagare i Ukraina och Ryssland. Sådan överföring av data kan till exempel ske i samband med outsourcing av tjänster till personuppgiftsbiträden som är verksamma i Ukraina eller Ryssland. Det kan även finnas andra orsaker till att personuppgifter skickas eller har skickats till länderna.

På grund av det ändrade säkerhetspolitiska läget uppmanar Datatilsynet i ett pressmeddelande alla företag som överför personuppgifter från Norge till mottagare i Ukraina och Ryssland att ompröva den rättsliga grunden för överföringarna. Myndigheten påminner också om artikel 24 i dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter i enlighet med förordningens krav, och att sådana åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.