Norge: Datatilsynet uppmanar alla som överför uppgifter till Ryssland och Ukraina att ompröva den rättsliga grunden

Enligt Datatilsynet finns det företag i Norge som antingen överför eller har överfört personuppgifter till mottagare i Ukraina och Ryssland. Sådan överföring av data kan till exempel ske i samband med outsourcing av tjänster till personuppgiftsbiträden som är verksamma i Ukraina eller Ryssland. Det kan även finnas andra orsaker till att personuppgifter skickas eller har skickats till länderna.

På grund av det ändrade säkerhetspolitiska läget uppmanar Datatilsynet i ett pressmeddelande alla företag som överför personuppgifter från Norge till mottagare i Ukraina och Ryssland att ompröva den rättsliga grunden för överföringarna. Myndigheten påminner också om artikel 24 i dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter i enlighet med förordningens krav, och att sådana åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.