Norge: Datatilsynet svarar på fråga om personuppgiftsansvar vid outsourcing av internt whistleblower-system

Den 13 juli 2021 begärde DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (DLA Piper) Datatilsynet om ett rådgivande yttrande angående rollfördelningen i dataskyddslagstiftningen mellan en arbetsgivare och en extern whistleblower-administratör i den situation där en arbetsgivare lägger ut en intern whistleblower-system till en extern whistleblower-administratör.

DLA Piper har satt upp tre olika scenarier som, enligt DLA Pipers erfarenhet, är de typiskt förekommande sätten på vilka whistleblower-system outsourcas och som DLA Piper vill att Datatilsynet ska ta ställning till; när en extern leverantör hanterar rapporter från whistleblowers via direktkontakt (mail, telefon etc.), när en leverantör hanterar rapporter via direktkontakt och även tillhandahåller en it-plattform (t.ex. en webbplats), samt när en leverantör endast ställer en it-plattform till arbetsgivarens förfogande.

Datatilsynet har i svaret på förfrågan behandlat hur myndigheten uppfattar personuppgiftsansvar i de enskilda scenarierna. Detta är enligt Datatilsynet ett svar på en specifik förfrågan och alltså inte en mer generell vägledning om personuppgiftsansvar i andra tänkta situationer.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Beslutsnummer: 2021-211-6947

Beslutsdatum: 2022-10-13

Källa: Svar på förfrågan

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.