Norge: Datatilsynet svarar på fråga om personuppgiftsansvar vid outsourcing av internt whistleblower-system

Den 13 juli 2021 begärde DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (DLA Piper) Datatilsynet om ett rådgivande yttrande angående rollfördelningen i dataskyddslagstiftningen mellan en arbetsgivare och en extern whistleblower-administratör i den situation där en arbetsgivare lägger ut en intern whistleblower-system till en extern whistleblower-administratör.

DLA Piper har satt upp tre olika scenarier som, enligt DLA Pipers erfarenhet, är de typiskt förekommande sätten på vilka whistleblower-system outsourcas och som DLA Piper vill att Datatilsynet ska ta ställning till; när en extern leverantör hanterar rapporter från whistleblowers via direktkontakt (mail, telefon etc.), när en leverantör hanterar rapporter via direktkontakt och även tillhandahåller en it-plattform (t.ex. en webbplats), samt när en leverantör endast ställer en it-plattform till arbetsgivarens förfogande.

Datatilsynet har i svaret på förfrågan behandlat hur myndigheten uppfattar personuppgiftsansvar i de enskilda scenarierna. Detta är enligt Datatilsynet ett svar på en specifik förfrågan och alltså inte en mer generell vägledning om personuppgiftsansvar i andra tänkta situationer.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Beslutsnummer: 2021-211-6947

Beslutsdatum: 2022-10-13

Källa: Svar på förfrågan

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.