Norge: Datatilsynet publicerar vägledning om minderåriga och samtycke

Datatilsynet har publicerat en vägledning om minderåriga och samtycke. Enligt Datatilsynet kan barn vara mindre medvetna om riskerna och konsekvenserna av att dela personlig information. Det innebär enligt myndigheten att reglerna för behandling av barns personuppgifter är något annorlunda än för vuxna.

Som huvudregel kan barn enligt Datatilsynet samtycka till delning och behandling av sina egna personuppgifter först när de fyller 18 år. Dessförinnan ska föräldrarna eller den som har föräldraansvar samtycka för barnets räkning. Barn under 18 år kan i vissa situationer lämna samtycke även om de har möjlighet att lämna ett informerat och frivilligt samtycke. Detta ska enligt Datatilsynet bedömas bland annat efter barnets mognad, och om den information som lämnas är anpassad till barnets ålder och förmåga att förstå vad det ger samtycke till. Enligt Datatilsynet är det dock viktigt att komma ihåg att ett samtycke ska gälla specifikt för den aktuella behandlingen.

Dessutom finns det enligt Datatilsynet separata regler för när en minderårig kan lämna samtycke på flera områden. I vägledningen går Datatilsynet igenom reglerna för några av de mest praktiska situationerna som exempelvis sociala media, hälsa, utbildning och skola samt e-handel.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.