Norge: Datatilsynet publicerar vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Datatilsynet har publicerat en vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vägledningen är baserad på Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och fokuserar på åtgärder för att säkerställa en effektiv implementering av principerna och de registrerades rättigheter och friheter genom att redan från början bygga in åtgärderna i lösningarna och tjänsterna. Vägledningen utvecklar de delar av artikel 25 i dataskyddsförordningen (GDPR) som ska beaktas i inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Vidare går vägledningen igenom hur varje princip kan implementeras med hjälp av nyckelelement och illustrativa exempel. Vägledningen innehåller även tips om hur olika aktörer kan bidra till utvecklingen av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.