Norge: Datatilsynet publicerar vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har publicerat en vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vägledningen är baserad på Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) riktlinjer 4/2019 om artikel 25 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och fokuserar på åtgärder för att säkerställa en effektiv implementering av principerna och de registrerades rättigheter och friheter genom att redan från början bygga in åtgärderna i lösningarna och tjänsterna. Vägledningen utvecklar de delar av artikel 25 i dataskyddsförordningen (GDPR) som ska beaktas i inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Vidare går vägledningen igenom hur varje princip kan implementeras med hjälp av nyckelelement och illustrativa exempel. Vägledningen innehåller även tips om hur olika aktörer kan bidra till utvecklingen av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Du kan läsa vägledningen, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.