Search
Close this search box.

Nederländerna: Domstol avslår registrerads begäran om rättigheter i samband med behandling av personuppgifter i skattetvist

Rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant) avslår registrerads begäran att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande i ett skatteärende och begäran om radering enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att den registrerade ägde en husbil som var permanent uppställd på en campingplats. Mellan den 31 mars 2021 och den 4 november 2021 debiterade skattemyndigheten i Oisterwijk kommun den registrerade för kommunalskatt för avloppsvatten och pendlingsskatt.

Den registrerade invände mot skatterna genom kommunens invändningsförfarande. Den registrerade grundade sin invändning på GDPR-grunder och gjorde följande påståenden: (i) han gjorde en begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR, (ii) hävdade att skatterna var ogiltiga eftersom de beräknades på automatiserad väg och åberopade sin rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 GDPR, och (iii) gjorde en begäran om radering enligt artikel 17 GDPR.

Den 22 mars 2022 besvarade Oisterwijk kommun den registrerades invändning och tillhandahöll honom en kopia av hans uppgifter som innehades av dem, i samband med beräkningen av pendlar- och avloppsskatteavgifterna. Oisterwijk kommun avslog den registrerades begäran enligt artiklarna 17 och 22 i GDPR. Den registrerade invände mot Oisterwijk kommuns svar och överklagade till Rb. Oost-Brabant.

Rb. Oost-Brabant konstaterade att kommunen hade rätt att avslå den registrerades begäran om radering artikel 17 GDPR och deras krav enligt artikel 22 GDPR. I förhållande till artikel 17 GDPR ansåg Rb. Oost-Brabant att kommunen hade ett legitimt syfte med att lagra uppgifterna och bedöma om den registrerade med rätta kunde klassificeras som en beskattningsbar person. Dessutom var Oisterwijk kommun rättsligt skyldig att lagra uppgifterna enligt nationell förvaltningsrätt.

När det gäller artikel 22 i GDPR ansåg Rb. Oost-Brabant att kommunen på ett adekvat sätt visat att alla automatiserade skatteberäkningar var föremål för tillräcklig mänsklig inblandning och därför inte omfattades av artikel 22 GDPR. Följaktligen hade kommunen rätt att avslå den registrerades krav enligt artikel 22 GDPR.

Mer information

Myndighet: Rb. Oost-Brabant

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 22 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: ECLI:NL:RBZWB:2023:7274

Beslutsdatum: 2022-10-18

Källa: Dom

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.