Kunskap: Vad är en molntjänst enligt NIS 2-direktivet?

Enligt NIS 2-direktivet klassas leverantörer av molntjänster som väsentliga entiteter som ingår i den högkritiska sektorn digital infrastruktur (undantag finns). Men vilka typer av tjänster omfattas av begreppet molntjänst enligt NIS 2-direktivet?

Enligt artikel 6.30 NIS 2-direktivet är molntjänst en digital tjänst som möjliggör administration på begäran och bred fjärråtkomst till en skalbar och elastisk pool av gemensamma beräkningstjänster, inbegripet när sådana resurser är distribuerade på flera platser. Begreppen förtydligas ytterligare i skäl 33 och 34 till NIS 2-direktivet.

Programvara och applikationer

Molntjänster omfattar digitala tjänster som möjliggör administration av beställtjänster och bred fjärråtkomst till en skalbar och elastisk pool av delbara och distribuerade dataresurser, även när sådana resurser är distribuerade på flera platser. Beräkningsresurser omfattar resurser såsom nätverk, servrar eller annan infrastruktur, operativsystem, programvara, lagring, applikationer och tjänster.

Tjänstemodeller och distribueringsmodeller

Tjänstemodellerna för molntjänster omfattar bland annat infrastruktur som en tjänst, plattform som en tjänst, program som en tjänst och nätverk som en tjänst. för molntjänster bör omfatta privat moln, gemensamt moln, offentligt moln och hybridmoln. Molntjänster- och distribueringsmodellerna har samma innebörd som termerna tjänste- och distribueringsmodeller som definieras i standarden ISO/IEC 17788:2014. Molnanvändarens kapacitet att ensidigt, självständigt tillhandahålla datorkapacitet, såsom servertid eller nätlagring, utan någon mänsklig medverkan från leverantören av molntjänster, kan beskrivas som beställtjänster.

Bred fjärråtkomst

Begreppet bred fjärråtkomst används för att beskriva att molnkapaciteten tillhandahålls över nätet och nås genom mekanismer som främjar användning av heterogena tunna eller tjocka klientplattformar, däribland mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och arbetsstationer. Begreppet skalbar avser beräkningsresurser som leverantören av molntjänster fördelar på ett flexibelt sätt, oberoende av resursernas geografiska läge, för att hantera fluktuationer i efterfrågan. Begreppet elastisk pool används för att beskriva beräkningsresurser som tillhandahålls och utnyttjas beroende på efterfrågan för att tillgängliga resurser snabbt ska kunna utökas och minskas i takt med arbetsbördan.

Delbara beräkningsresurser

Begreppet delbar används för att beskriva beräkningsresurser som tillhandahålls flera användare som delar en gemensam åtkomst till tjänsten där behandlingen genomförs separat för varje användare, även om tjänsten tillhandahålls från samma elektroniska utrustning. Begreppet distribuerad används för att beskriva beräkningsresurser som finns på olika nätverksanslutna datorer eller enheter och som kommunicerar och samordnar sig sinsemellan genom meddelandepassning.

Edge computing

Med tanke på framväxten av innovativ teknik och nya affärsmodeller förväntas nya molntjänster- och distribueringsmodeller uppstå på den inre marknaden som svar på kundernas föränderliga behov. I detta sammanhang kan molntjänster levereras i en mycket distribuerad form, ännu närmare den plats där data genereras eller samlas in, och därmed övergå från den traditionella modellen till en mycket distribuerad modell (edge computing).

Mer information

Källa: Direktiv (EU) 2022/2555

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.