Kunskap: Översättning av viktiga GDPR-begrepp till engelska och andra språk

Vid översättning av viktiga begrepp som används i den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) uppstår regelbundet begreppsförvirring. En bidragande faktor kan vara att populära översättningsverktyg som Google Translate gör felaktiga översättningar som exempelvis “personal data manager” för personuppgiftsansvarig och “personal data assistant” för personuppgiftsbiträde (de korrekta översättningarna är “data controller” och “data processor”).

I nedanstående tabell listar vi översättningar till några viktiga begrepp i GDPR. Genom detta hoppas vi att kunna bidra till att minska begreppsförvirringen i internationella sammanhang.

Artikel/skäl i GDPRSvenskaEngelskaTyskaFranskaNorskaDanska
Artikel 4.1PersonuppgifterPersonal dataPersonenbezogene DatenDonnées à caractère personnelPersonopplysningerPersonoplysninger
Artikel 4.2BehandlingProcessingVerarbeitungTraitementBehandlingBehandling
Artikel 4.4ProfileringProfilingProfilingProfilageProfileringProfilering
Artikel 4.5PseudonymiseringPseudonymisationPseudonymisierungPseudonymisationPseudonymiseringPseudonymisering
Artikel 4.6RegisterFiling systemDateisystemFichierRegisterRegister
Artikel 4.7PersonuppgiftsansvarigControllerVerantwortlicherResponsable du traitementBehandlingsansvarligDataansvarlig
Artikel 4.8PersonuppgiftsbiträdeProcessorAuftragsverarbeiterSous-traitantDatabehandlerDatabehandler
Artikel 4.9MottagareRecipientEmpfängerDestinataireMottakerModtager
Artikel 4.10Tredje partThird partyDritterTiersTredjepartTredjemand
Artikel 4.11SamtyckeConsentEinwilligungConsentementSamtykkeSamtykke
Artikel 4.12PersonuppgiftsincidentPersonal data breachVerletzung des Schutzes personenbezogener DatenViolation de données à caractère personnelBrudd på personopplysningssikkerhetenBrud på persondatasikkerheden
Artikel 4.13Genetiska uppgifterGenetic dataGenetische DatenDonnées génétiquesGenetiske opplysningerGenetiske data
Artikel 4.14Biometriska uppgifterBiometricBiometrische DatenDonnées biométriquesBiometriske opplysningerBiometriske data
Artikel 4.15Uppgifter om hälsaData concerning healthGesundheitsdatenDonnées concernant la santéHelseopplysningerHelbredsoplysninger
Artikel 36Konsekvensbedömning avseende dataskyddData protection impact assessmentDatenschutz-FolgenabschätzungAnalyse d’impact relative à la protection des donnéesVurdering av personvernkonsekvenserKonsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
Artikel 37DataskyddsombudData protection officerDatenschutzbeauftragterDélégué à la protection des donnéesPersonvernombudDatabeskyttelsesrådgiver
Översättningar av några viktiga begrepp som används i GDPR från svenska till engelska, tyska, franska, norska och danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.