Italien: Garante inleder granskning av appen Fakeyou som förfalskar röster

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har inlett en utredning av det företag som tillhandahåller appen Fakeyou, som enligt mediauppgifter gör det möjligt att återge textfiler med falska men realistiska röster av kända personligheter.

Garantes oro är inriktad på de potentiella risker som kan uppstå vid otillbörlig användning av personuppgifter, till exempel röstuppgifter. Garante har därför bett The Storyteller Company – Fakeyou att snarast svara på myndighetens frågor.

Företaget måste bland annat ange hur kändisarnas röster “konstrueras”, vilken typ av personuppgifter som behandlas samt syftet med behandlingen av uppgifter om kändisarna och de användare som använder appen.

Företaget måste också ange var de datacenter som lagrar personuppgifterna är belägna, både när det gäller användare från Italien och kända personer, och vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.