Italien: Garante inleder granskning av appen Fakeyou som förfalskar röster

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har inlett en utredning av det företag som tillhandahåller appen Fakeyou, som enligt mediauppgifter gör det möjligt att återge textfiler med falska men realistiska röster av kända personligheter.

Garantes oro är inriktad på de potentiella risker som kan uppstå vid otillbörlig användning av personuppgifter, till exempel röstuppgifter. Garante har därför bett The Storyteller Company – Fakeyou att snarast svara på myndighetens frågor.

Företaget måste bland annat ange hur kändisarnas röster “konstrueras”, vilken typ av personuppgifter som behandlas samt syftet med behandlingen av uppgifter om kändisarna och de användare som använder appen.

Företaget måste också ange var de datacenter som lagrar personuppgifterna är belägna, både när det gäller användare från Italien och kända personer, och vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.