Italien: Garante godkänner att polisen använder kroppsburna kameror men förbjuder ansiktsigenkänning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har yttrat sig över två brottsbekämpande myndigheters (statspolisen och den nationella militärpolisen) användning av kroppskameror, samtidigt som myndigheten fastställt begränsningarna för sådan användning, särskilt i fråga om ansiktsigenkänning. Garantes yttranden utfärdades som svar på två konsekvensbedömningar avseende dataskydd som lagts fram av avdelningen för offentlig säkerhet och den nationella militärpolisen vid italienska inrikesministeriet.

Enligt Garante kan de två brottsbekämpande myndigheternas användning av kroppsburna kameror tillåtas, förutsatt att säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda de insamlade personuppgifterna i enlighet med italiensk lagstiftning. Garante uppgav särskilt att kroppskameror inte får möjliggöra unik identifiering eller ansiktsigenkänning av enskilda personer och att de inte får spela in kontinuerligt utan endast får aktiveras för att dokumentera situationer med konkret och verklig fara för den allmänna ordningen, eller brottsliga handlingar, under evenemang eller demonstrationer. Garante ansåg dessutom att det var rimligt att behålla de insamlade uppgifterna, som avser ljud, video, foton av de registrerade personerna och metadata, under en period på sex månader.

Garante ansåg vidare att om brottsbekämpande myndigheter använder kroppskameror krävs det ett föregående samråd med myndigheten, eftersom denna teknik innebär en hög risknivå för de berörda personerna, till exempel när det gäller eventuella diskriminerande effekter, och särskilt eftersom användningen av kroppskameror i samband med offentliga demonstrationer sannolikt kommer att medföra behandling av känsliga uppgifter.

Mer information

Källa: Nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.