Irland: Högsta domstolen beviljar prövning avseende Facebooks överföringar mellan EU och USA

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat noyb en domstolsprövning mot den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”). Syftet med prövningen är att snabbt få igenom EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18) som förbjuder Facebooks överföring av personuppgifter till USA (läs mer om detta här).

År 2013 lämnade Schrems in ett klagomål till Facebooks europeiska huvudkontor för att de olagligt delat hans personuppgifter med Facebook i USA med hänvisning till amerikanska massövervakningslagar som FISA702. Efter sju år och fem domar i frågan så har det enligt noyb gjorts små framsteg i det ursprungliga fallet, detta trots att EU-domstolen ogiltigförklarat både Safe Harbor och Privacy Shield. Istället för att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan har DPC nu upphävt det ursprungliga klagomålsförfarandet på obestämd tid.

Genom domstolsprövningen vill noyb ta det ursprungliga klagomålsförfarandet närmare ett beslut. DPC kommer nu få lämna in relevanta handlingar i frågan varpå ett förhörsdatum kommer att fastställas av domstolen.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.