Irland: Högsta domstolen beviljar prövning avseende Facebooks överföringar mellan EU och USA

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat noyb en domstolsprövning mot den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”). Syftet med prövningen är att snabbt få igenom EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18) som förbjuder Facebooks överföring av personuppgifter till USA (läs mer om detta här).

År 2013 lämnade Schrems in ett klagomål till Facebooks europeiska huvudkontor för att de olagligt delat hans personuppgifter med Facebook i USA med hänvisning till amerikanska massövervakningslagar som FISA702. Efter sju år och fem domar i frågan så har det enligt noyb gjorts små framsteg i det ursprungliga fallet, detta trots att EU-domstolen ogiltigförklarat både Safe Harbor och Privacy Shield. Istället för att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan har DPC nu upphävt det ursprungliga klagomålsförfarandet på obestämd tid.

Genom domstolsprövningen vill noyb ta det ursprungliga klagomålsförfarandet närmare ett beslut. DPC kommer nu få lämna in relevanta handlingar i frågan varpå ett förhörsdatum kommer att fastställas av domstolen.

Du kan läsa noybs inlägg här, endast tillgänglig på engelska.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.