Irland: Högsta domstolen beviljar prövning avseende Facebooks överföringar mellan EU och USA

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat noyb en domstolsprövning mot den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”). Syftet med prövningen är att snabbt få igenom EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18) som förbjuder Facebooks överföring av personuppgifter till USA (läs mer om detta här).

År 2013 lämnade Schrems in ett klagomål till Facebooks europeiska huvudkontor för att de olagligt delat hans personuppgifter med Facebook i USA med hänvisning till amerikanska massövervakningslagar som FISA702. Efter sju år och fem domar i frågan så har det enligt noyb gjorts små framsteg i det ursprungliga fallet, detta trots att EU-domstolen ogiltigförklarat både Safe Harbor och Privacy Shield. Istället för att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan har DPC nu upphävt det ursprungliga klagomålsförfarandet på obestämd tid.

Genom domstolsprövningen vill noyb ta det ursprungliga klagomålsförfarandet närmare ett beslut. DPC kommer nu få lämna in relevanta handlingar i frågan varpå ett förhörsdatum kommer att fastställas av domstolen.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.