Irland: DPC överlämnar utkast till beslut om Facebooks överföring av personuppgifter mellan EU och USA

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har överlämnat ett utkast till beslut om Facebooks (Metas) överföring av personuppgifter mellan EU och USA till övriga europeiska dataskyddsmyndigheter. Utkastet till beslut kommer mot bakgrund av FISA 702 och Snowden-avslöjandena, och är en del av det förfarande som DPC inlett på eget initiativ parallellt med det ursprungliga klagomålet från Max Schrems och organisationen noyb.

DPC:s utkast till beslut kommer inte att leda till ett omedelbart stopp för överföring av personuppgifter, utan utkastet till beslut kommer i själva verket att utlösa förfarandet enligt artikel 60 i dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ger andra dataskyddsmyndigheter en månad på sig att kommentera beslutet. Detta utlöser sedan ett förfarande enligt artikel 65 GDPR, med en omröstning om det slutliga beslutet.

Max Schrems på noyb förväntar sig att andra dataskyddsmyndigheter kommer att göra invändningar, eftersom vissa viktiga frågor inte behandlas i DPC:s utkast. Detta kommer att leda till ytterligare ett utkast och sedan en omröstning.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.