Irland: DPC överlämnar utkast till beslut om Facebooks överföring av personuppgifter mellan EU och USA

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har överlämnat ett utkast till beslut om Facebooks (Metas) överföring av personuppgifter mellan EU och USA till övriga europeiska dataskyddsmyndigheter. Utkastet till beslut kommer mot bakgrund av FISA 702 och Snowden-avslöjandena, och är en del av det förfarande som DPC inlett på eget initiativ parallellt med det ursprungliga klagomålet från Max Schrems och organisationen noyb.

DPC:s utkast till beslut kommer inte att leda till ett omedelbart stopp för överföring av personuppgifter, utan utkastet till beslut kommer i själva verket att utlösa förfarandet enligt artikel 60 i dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ger andra dataskyddsmyndigheter en månad på sig att kommentera beslutet. Detta utlöser sedan ett förfarande enligt artikel 65 GDPR, med en omröstning om det slutliga beslutet.

Max Schrems på noyb förväntar sig att andra dataskyddsmyndigheter kommer att göra invändningar, eftersom vissa viktiga frågor inte behandlas i DPC:s utkast. Detta kommer att leda till ytterligare ett utkast och sedan en omröstning.

Läs noybs inlägg här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.