Irland: DPC överlämnar utkast till beslut om Facebooks överföring av personuppgifter mellan EU och USA

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) har överlämnat ett utkast till beslut om Facebooks (Metas) överföring av personuppgifter mellan EU och USA till övriga europeiska dataskyddsmyndigheter. Utkastet till beslut kommer mot bakgrund av FISA 702 och Snowden-avslöjandena, och är en del av det förfarande som DPC inlett på eget initiativ parallellt med det ursprungliga klagomålet från Max Schrems och organisationen noyb.

DPC:s utkast till beslut kommer inte att leda till ett omedelbart stopp för överföring av personuppgifter, utan utkastet till beslut kommer i själva verket att utlösa förfarandet enligt artikel 60 i dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ger andra dataskyddsmyndigheter en månad på sig att kommentera beslutet. Detta utlöser sedan ett förfarande enligt artikel 65 GDPR, med en omröstning om det slutliga beslutet.

Max Schrems på noyb förväntar sig att andra dataskyddsmyndigheter kommer att göra invändningar, eftersom vissa viktiga frågor inte behandlas i DPC:s utkast. Detta kommer att leda till ytterligare ett utkast och sedan en omröstning.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.