Irland: DPC inleder granskning av Twitter om olagligt utlämnande av användaruppgifter

Data Protection Commission (DPC) har inlett en egen granskning i enlighet med avsnitt 110 i Data Protection Act 2018 med anledning av flera internationella medierapporter som visat att en eller flera sammanställda datamängder av Twitter International Unlimited Companys användares personuppgifter gjorts tillgängliga på internet. Enligt DPC innehöll datamängderna uppgifter om cirka 5,4 miljoner Twitter-användare världen över. Vidare kartlägger datamängderna Twitter-ID till e-postadresser och/eller telefonnummer som är kopplade till de registrerade.

DPC har myndigheten kontaktat Twitter i samband med en anmäld personuppgiftsincident, som Twitter hävdar är den sårbarhet i källan som använts för att generera datamängderna, och ställt frågor om efterlevnaden reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). DPC har även övervägt den information som Twitter hittills tillhandahållit i denna fråga och funnit att en eller flera bestämmelser i dataskyddsförordningen och/eller Data Protection Act 2018 kan ha överträtts.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.